سفارش تبلیغ
صبا
از اخلاق نادان، پاسخ دادن پیش از شنیدن است . [امام صادق علیه السلام]

farmer

 
 
پرورش و هزینه های تولید قارچ خوراکی(سه شنبه 86 آبان 15 ساعت 12:30 صبح )
قارچ گیاهی است بدون سبزینه و قادر است با شرایط گوناگون تطبیق یابد و می تواند گندروی یا (Saprophyte) یا انگل (parasite) یا همزی (symbiotes) باشد، یعنی با گیاهان سبزینه دار مشترکاً زندگی کند.قارچ ها مجموعه بسیار وسیعی را تشکیل می دهند و حدود 100000 گونه می باشند. بسیاری از قارچ های سمی و خوراکی از گروه superieurs champignon  یا قارچ های عالی هستند. قارچ های خوراکی سفید اکثراً از Agaricus compestries  هستند که مزه مطبوع دارند. قارچ های خوراکی رنگ های مختلفی دارند که رنگ سفید مطلوبیت بیشتری دارد. بعضی از قارچ ها خوراکی و یا سمی و دارویی و یا مخدر هستند که مواد مخدر LSD را از یک نوع قارچ تهیه می کنند.
قارچ های خوراکی از کلاهک (Caprophite) و پایه و میسیلیوم یا ریشه تشکیل شده است. در زیر کلاهک تیغه های به نام لاک وجود دارد که بر روی تیغه های آن بازید قرار دارد. بر روی بازید اسپورهای قارچ قرار دارد و اندام های تکثیر قارچ اسپورها و میسیلیوم ها هستند. اسپورهای رسیده معمولاً خاصیت تکثیر دارند. تکثیر قارچ ها از رطوبت میسیلیوم آسانتر است. در پرورش قارچ باید به محل پرورش و کود و مایع قارچ  و امکانات دیگر که عوامل پرورش توجه نمود. عوامل پرورش به شرح زیر است:
کاه+ کود+ مواد معدنی : کمپوست : تخمیر اولیه  :تخمیر ثانویه : پاستوریزاسیون : مخلوط کردن با بذر : پوشاندن با خاک : آب دادن : رشد میسیلیوم یا گل کردن و برداشت محصول : تخلیه کمپوست و ضدعفونی محیط
 
 
jahate dariafte edameie matlab dar morede matalebe zir lotfan email bezanid
 
 
 
 1. محل پرورش از نظر درجه حرارت و رطوبت و تهویه
 2. کود و آماده کردن آن
 3. تهیه بستر کشت قارچ
 4.ماشین آلات مورد نیاز
 5.هزینه های جاری سالیانه
 6.تولیدات طرح و ارزش آن